© Creative Context | Alle rechten voorbehouden - 2018 | KvK 51521539

Een aantal vaste elementen zijn kenmerkend in de aanpak van Creative Context. Het zijn de gereedschappen  of breekijzers om een probleem te ontrafelen. Zonder vaste volgorde, maar altijd onderdeel van het proces wat we samen doorlopen. De de juiste context betekent helderheid scheppen, focus op de mens en aandacht voor structuren en patronen.

helderheid

focus

structuur

probleem

vraagstuk

Als ik ‘boom’ zeg dan is de kans dat u het beeld voor ogen heeft van de boom die ik bedoel nihil.

Zo is ook ‘het probleem, de route’ of de oplossing’ vaak niet vanzelfsprekend duidelijk...

Gedeelde beelden moeten we samen uitfilteren en vastleggen.

Van taal naar beeld

Creative Context vertaalt complexiteit en dilemma´s in eenduidige beelden. Met een eenduidig beeld van het vraagstuk tekenen de contouren van de oplossing zich al af. Een stagnatie in de ontwikkeling of innovatie wordt inzichtelijk en kansen en bedreigingen worden helder. Discussie wordt conclusie. Er kan actief op worden gestuurd.


User centered design
We gebruiken user centered design in het proces: het perspectief van de mens staat centraal in het samenbrengen van de technologische en de bedrijfskundige haalbaarheid.


Creativiteit

Creative Context werkt doelgericht en snel naar een concrete oplossing van vraagstukken. Discipline-overstijgende samenwerking (co-creatie) is het pad; creativiteit schept er de juiste context voor. Door lucht en licht in een proces te brengen, worden ingeslagen routes zichtbaar en vervolgstappen helder, en deelbaar met alle ontwikkelingspartners, binnen en buiten de onderneming.


Van binnen uit

Creative Context benut de kennis van de onderneming en geeft richting: de organisatie wordt van binnenuit gevoed. De verwachtingen die ontstaan, zijn gebaseerd op een reëel beeld van de werkelijkheid.


Wie in het team?

Creative Contact maakt snelle stappen in teambijeenkomsten. Typische tafelgenoten zijn bijvoorbeeld directie (C- of D-level), commissarissen, in- of externe adviseurs, marketeers, systeemarchitecten, software-architecten, ontwerpers, technische ingenieurs, productontwikkelaars.

Co-development
Creative Context gaat met een individu of team aan de slag om de juiste perspectieven te verzamelen en handvatten te creëren.

‘De klant’ bestaat niet.... Net als ‘de gebruiker, of de markt’. Om tot een eenduidig beeld te komen zijn bijv. customer insights en

stakeholder focus een voorwaarde. De mens in zijn verschijningsvorm als bijv. klant, consument, of gebruiker staat daarin centraal.

Als 5 mensen met elkaar samen-werken levert dat 20 commu-nicatiestromen op, veelal met ruis. Spraak heeft een effectiviteit van 25%. Het is van belang om structuren, ‘stakeholders’ en hun belangen in het proces helder in beeld te brengen.

Voor_wie.html
Voor_wie.html
Wie deed dat al ?Voor_wie.html